Get Adobe Flash player

Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i zarazem najważniejszym etapem edukacji każdego dziecka. Lata spędzone w przedszkolu to czas niezwykłych doświadczeń, głębokich przyjaźni i wielu radosnych chwil. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedszkole było placówką ciekawą i bezpieczną, w której Państwa dziecko będzie miało szanse na wszechstronny rozwój. Zachęcamy do odwiedzenia strony Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku.

Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna

W dniu 25.04.2019 r. w grupach starszaków, został przeprowadzony „Quiz patriotyczny” w celu dokonania ewaluacji programu własnego pt. „Moja mała ojczyzna”. Program realizowany jest od trzech lat. Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnej zabawie. Quiz był podsumowaniem i pogłębieniem wiadomości na temat własnego przedszkola, miejscowości i kraju. Na koniec zabawy, wspólnie przeliczyliśmy zdobyte punkty i każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział.

Czytaj więcej

24.04.2019 r. odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców z oddziału I prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Spotkanie to miało na celu kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu, współdziałania i partnerstwa, rozwój sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, ale przede wszystkim wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami i dziećmi, poprzez stworzenie miłej atmosfery podczas wspólnej zabawy. Zajęcia wyzwoliły swobodę i naturalność u dzieci oraz ich rodziców, widać było, że zabawa dostarczyła obu stronom dużo radości i poczucia partnerstwa.
Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty kulinarne z wykorzystaniem owoców. Dzieci przy wsparciu rodziców mogły podejmować samodzielnie różne czynności kuchenne: kroić, szatkować, mieszać i degustować.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.

Czytaj więcej

Dnia 16.04.2019 r. zaprosiliśmy rodziców dzieci z oddziału II na zajęcia otwarte, których tematem była „Wiosna, muzyka i święta”. Zajęcia rozpoczęliśmy od śpiewu i wspólnych zabaw z rodzicami przy muzyce. Następnie były zajęcia matematyczne podczas których dzieci przeliczały pisanki i kartki świąteczne, dodawały, odejmowały oraz porównywały liczebność zbiorów. Dzieci wspólnie z rodzicami uczestniczyły w quizie na temat świąt wielkanocnych. Przedszkolaki zaprezentowały grę na instrumentach i śpiew do piosenki „Orkiestra”. Na koniec wspólnie z rodzicami wykonały kartki świąteczne. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze. Dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie i wspólną zabawę.

Czytaj więcej


Dnia 18.04.2019 r. w oddziale IV odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców. Głównym tematem były życzenia świąteczne. Po wspólnej zabawie z Rodzicami były zajęcia matematyczne, podczas których dzieci przeliczały kartki świąteczne, utrwalały liczby porządkowe, dodawały, odejmowały oraz porównywały liczebność zbiorów. Następnie miały okazję wykazać się wiedzą na temat świąt Wielkanocnych poprzez udział w quizie. Wiele satysfakcji przyniosło przedszkolakom pokonywanie toru przeszkód. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Wielkanoc”. Dziękujemy Rodzicom za udział w zajęciach.

Czytaj więcej