Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i zarazem najważniejszym etapem edukacji każdego dziecka. Lata spędzone w przedszkolu to czas niezwykłych doświadczeń, głębokich przyjaźni i wielu radosnych chwil. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedszkole było placówką ciekawą i bezpieczną, w której Państwa dziecko będzie miało szanse na wszechstronny rozwój. Zachęcamy do odwiedzenia strony Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku.

Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna


INFORMACJA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA PRACY PRZEDSZKOLA

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. do przedszkola będą przyjmowane dzieci rodziców, którzy:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8)  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

W związku z powyższym prosimy chętnych rodziców w/w zawodów o złożenie stosownego wniosku celem przyjęcia dziecka do przedszkola we wskazanym okresie.

 

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek dla Rodziców

Dla dzieci pozostających w domach realizacja podstawy programowej będzie odbywała się zdalnie na platformie Class Dojo.

 


W dniu 26 marca 2021 r. przedszkolaki z oddziału IV na zajęciach popołudniowych wykonywały wielkanocne zajączki. Dzieci samodzielnie odrysowywały a następnie wycinały i ozdabiały wielkanocną ozdobę. ,,Motylki” pracowały z ogromną radością a wesołe zajączki znakomicie wprowadziły nas w czas oczekiwania na święta wielkanocne. Wszyscy znakomicie sobie poradzili a efekty naszej pracy można zobaczyć na zdjęciach.
Ewa Borowska

Czytaj więcej

Różnorodność w stosowaniu urozmaiconych technik plastycznych spotyka się z wielkim zaciekawieniem ze strony dzieci. Podczas popołudniowych zajęć starszaki z oddziału V w ramach programu ,,Kolorowy świat przedszkolaka” wykonywały prace nowo poznaną techniką – malowanie chusteczkami higienicznymi. Przy pomocy pędzelka pokrywały farbą akwarelową rozłożoną na kartonie chusteczkę higieniczną, którą po wyschnięciu nakleiły na kolorową kartkę. Na tak przygotowanej chusteczce dzieci tworzyły obrazy według własnych pomysłów, wykorzystując różnorodne elementy. Powstały oryginalne, barwne prace, a każde dziecko poczuło się wybitnym twórcą.
Alicja R.

Czytaj więcej