Aktualności (2019/2020)

Informujemy, że od dnia 26.05.2020 roku przedszkole będzie otwarte dla dzieci rodziców, którzy złożyli pisemny wniosek o umożliwienie pobytu dziecka i oświadczenie o zamiarze korzystania z opieki, oraz potwierdzili obecność dziecka w tym terminie.

Informujemy, że od dnia 18.05.2020 r. przedszkole będzie otwarte dla dzieci rodziców, którzy złożyli pisemny wniosek o umożliwienie pobytu dziecka od dnia 18 maja oraz oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z opieki w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kraśniku w okresie pandemii wywołanej koronawirusem.

Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zasad organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolu obowiązujących w czasie pandemii COVID -19.

 

https://www.krasnik.eu/aktualnosci/pierwsze-dzieci-wroca-do-miejskich-przedszkoli-od-18-maja