Aktualności (2021/2022)

Oto krótka relacja z pierwszy dni w przedszkolu po przerwie wakacyjnej, a dla niektórych z pierwszych dni w przedszkolu.
Początek roku to czas na integrację i wspólne zabawy. Mamy nadzieje, że dzieci wracają zadowolone z przedszkola, bo na zajęciach bawią się dobrze i są uśmiechnięte, co można zobaczyć na zdjęciach poniżej .

Oddział I

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PROJEKTU CZYTELNICZEGO
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

 

W roku szkolnym 2020 / 2021 nasze przedszkole  przystąpiło do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. Projekt trwał od 10 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. Głównym celem projektu było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i zagranicą.
Cele szczegółowe projektu:
- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,
- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
- wprowadzenie dziecka w świat literatury,
- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki twórczość plastyczną,
- przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
- kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
- rozwijanie samodzielności kreatywności i innowacyjności u dzieci,
- promocja przedszkola – rozwijanie współpracy miedzy nauczycielami.
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudzał pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi.