Naturalna cechą dziecka jest ciekawość, a także potrzeba zadawania pytań, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy.Poprzez eksperymentowanie rozbudzamy w dzieciach naturalne zainteresowanie otaczającym światem. Pomagamy zrozumieć zjawiska i zmiany zachodzące w środowisku naturalnym.
Aneta Janik