„Żabki” z pomocą swoich pań posadziły kwiaty w naszym pociągu. Upiększy on nam otoczenie naszego przedszkola. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały poszczególne czynności sadzenia roślinek, a także poczuły się odpowiedzialne za pielęgnację i opiekę nad kwiatami. Dzięki bezpośredniej obserwacji przedszkolaki miały możliwość poszerzenia wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin. Zajęcie to przysporzyło wszystkim wiele radości, ciekawości i satysfakcji z efektów swojej pracy.
Anna Ślusarz