W Przedszkolu Miejskim nr 4 w Kraśniku w grupie III – Pszczółki zostały przeprowadzone zajęcia realizowane w ramach programu „Dzielne dzieciaki i ich sposoby na mikroby” zaproponowane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kraśniku. Celem zajęć było poznanie zasad ochrony swojego zdrowia przed mikroorganizmami poprzez wdrażanie zdrowego stylu życia i racjonalne zachowania, poznanie zagrożeń związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną- koronawirusem, podnoszenie świadomości na temat dbania o higienę osobistą oraz dbałość o zdrowie własne, rówieśników i osób z otoczenia. Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną, wysłuchały wiersza Jana Brzechwy „Katar”. Poznały, w jaki sposób można zarazić się wirusami, poznały także zasady prawidłowego mycia rąk, jak kichać, aby innych w swoim otoczeniu nie zarazić oraz jak prawidłowo zakładać i zdejmować miseczkę. Na zakończenie zajęć przedszkolaki wykazali się swoimi zdolnościami plastycznymi poprzez wykonanie figurek wirusów i bakterii z plasteliny, projektowały swoje własne maseczki oraz kolorowały malowanki.
Sylwia Furtas