Po raz drugi nasze przedszkole zorganizowało Sportową Olimpiadę Przedszkolaków, która odbyła się 18 czerwca 2015 r. na Hali Sportowej im. Arkadiusza Gołasia przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku. Tego dnia było gwarnie i wesoło, a współzawodnictwo unosiło się w powietrzu. W zawodach sportowych uczestniczyły reprezentacje dzieci i rodziców z 7 kraśnickich przedszkoli. Konkurencje sprawnościowe poprowadzili Sylwia Nowak oraz Konrad Szmyrgała wspierani przez uczniów SP 5.

Olimpiada to dla dzieci nie tylko rywalizacja sportowa ale wielkie przeżycie i wspaniała emocjonująca zabawa. Napięcie towarzyszące imprezie odczuwało się na trybunach. Emocje udzielały się nie tylko tym, którzy rywalizowali ze sobą ale i  tym którzy energicznie kibicowali i wspierali uczestników okrzykami zagrzewającymi do walki. Najbardziej zacięta walka toczyła się pomiędzy reprezentacjami rodziców. Po zakończeniu sportowych zmagań wszystkie dzieci otrzymały książeczki z bajkami oraz drobne upominki, natomiast każde przedszkole zostało nagrodzone dyplomem.

[Nie odnaleziono galerii]