Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Po raz drugi nasze przedszkole zorganizowało Sportową Olimpiadę Przedszkolaków, która odbyła się 18 czerwca 2015 r. na Hali Sportowej im. Arkadiusza Gołasia przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku. Tego dnia było gwarnie i wesoło, a współzawodnictwo unosiło się w powietrzu. W zawodach sportowych uczestniczyły reprezentacje dzieci i rodziców z 7 kraśnickich przedszkoli. Konkurencje sprawnościowe poprowadzili Sylwia Nowak oraz Konrad Szmyrgała wspierani przez uczniów SP 5.

Olimpiada to dla dzieci nie tylko rywalizacja sportowa ale wielkie przeżycie i wspaniała emocjonująca zabawa. Napięcie towarzyszące imprezie odczuwało się na trybunach. Emocje udzielały się nie tylko tym, którzy rywalizowali ze sobą ale i  tym którzy energicznie kibicowali i wspierali uczestników okrzykami zagrzewającymi do walki. Najbardziej zacięta walka toczyła się pomiędzy reprezentacjami rodziców. Po zakończeniu sportowych zmagań wszystkie dzieci otrzymały książeczki z bajkami oraz drobne upominki, natomiast każde przedszkole zostało nagrodzone dyplomem.

[Nie odnaleziono galerii]