Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Tradycją w naszym przedszkolu stało się, że pewne wydarzenia mają bardzo doniosłą rangę. Jednym z nich jest uroczyste pożegnanie najstarszych przedszkolaków. I stało się – 24 czerwca 2015 roku od rana rozpoczęły się przygotowania do uroczystości pożegnania. Wszystkie dzieci kończące swoją edukację przedszkolną przedstawiły wspaniały program artystyczny. Śpiewem, tańcem i wierszami  żegnały się z przedszkolem, by od września rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Przedszkolaki w odświętnych strojach wystąpiły przed rodzicami, zaproszonymi gośćmi i młodszymi kolegami.

W wesołej, radosnej i podniosłej atmosferze prezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie przed licznie zgromadzoną publicznością. Uroczystość rozpoczęła się oczywiście polonezem. Ponadto każda grupa zaprezentowała się w programie artystycznym. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie i nowych zadaniach czekających przed przyszłymi uczniami.Pożegnaniu towarzyszył wachlarz emocji pełen radości, dumy, spełnienia, wzruszenia, ale również smutku.
Życzymy Przedszkolakom idącym do szkoły samych sukcesów.

[Nie odnaleziono galerii]