Kodowanie, programowanie wpływa pozytywnie na naukę precyzyjnego myślenia, kształtuje wyobraźnię przestrzenną oraz wprowadza młodego człowieka w cyfrowy świat. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i pragnąc umożliwić naszym przedszkolakom zdobycie wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie w sposób przyjemny, atrakcyjny dla dziecka, a przy tym efektywny i nowatorski, wprowadzono innowację pedagogiczną pt. „Super, zabawne kodowanie” w oddziale IV. Pierwszym naszym zadaniem było stworzenie logo projektu, na macie do kodowania – nasze motylki wybrały właśnie motylka.