Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

W dniu 2.06.2016 r odbyła się po raz trzeci Olimpiada Sportowa Przedszkolaków zorganizowana przez Przedszkola Miejskie nr 7 wchodząca w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 na udostępnionej hali sportowej przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2. W przeprowadzeniu konkurencji pomagały gimnazjalistki – piłkarki ręczne KMKS. Olimpiada to dla dzieci nie tylko rywalizacja sportowa ale wielkie przeżycie i wspaniała emocjonująca zabawa. Tego dnia było gwarnie i wesoła, a napięcie towarzyszące imprezie odczuwało się na trybunach. Emocje udzielały się nie tylko tym, którzy rywalizowali ze sobą ale i  tym którzy energicznie kibicowali i wspierali uczestników okrzykami zagrzewającymi do walki. Po zakończeniu sportowych zmagań wszystkie dzieci otrzymały medale oraz słodkie upominki.

[Nie odnaleziono galerii]