Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Nasze przedszkole w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 5 w dniu 07.06.2018 r. uczniowie z tej szkoły czytały przedszkolakom bajki. Dzieci bardzo chętnie słuchały bajek czytanych przez starszych kolegów. Jest to dobry sposób na rozwijanie zainteresowań czytelniczych.