Nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny w ramach Erasmus+ pt. „Dobry nauczyciel, dobre przedszkole, dobry start”, którego celem jest podnoszenie jakości pracy przedszkola w obszarze kształcenia, wychowania i opieki oraz organizacji i zarządzania. W ramach realizacji tego projektu dwie nauczycielki oraz pani dyrektor odbyły wyjazd szkoleniowy „job- shadowing”, polegający na obserwacji pracy nauczycieli w szkole podstawowej Colegio El Taller w Hiszpanii.

Przedszkole jest integralną częścią tej szkoły. Nauczycielki obserwowały i uczestniczyły  w aktywnościach edukacyjnych w przedszkolu i w klasie pierwszej szkoły podstawowej, która jest odpowiednikiem „zerówki” w polskim systemie edukacyjnym. Ze szczególnym zainteresowaniem uczestniczki wyjazdu śledziły metody nauczania matematyki i języka angielskiego, które różnią się zdecydowanie od polskich zarówno w zakresie podstawy programowej jak i metodyki. Kolejnym punktem na którym skupiona była uwaga polskich nauczycieli  były metody i formy rozwijania talentów i zdolności artystycznych dzieci. Czas spędzony w hiszpańskiej placówce był to świetną okazja do wymiany zawodowych doświadczeń, poznania różnic i podobieństw pracy w naszych placówkach, omówienia systemów edukacji oraz realiów pracy.Wyjątkową wartością była integracja z nauczycielami szkoły hiszpańskiej. Mamy nadzieję, że po powrocie z mobilności, współpraca będzie kontynuowana i zaowocuje powstawaniem nowych wspólnych projektów.