Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Dnia 12.06.2018 r. dzieci z oddziału V uczestniczyły w zawodach sportowych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Kraśniku. Odbyło się wiele i ciekawych konkurencji sportowych między innymi: skoki przez płotek, pchanie dużej piłki gimnastycznej, bieg z omijaniem pachołka, kozłowanie piłki, przejście przez tunel itp. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zawodach sportowych. Dzięki ćwiczeniom rozwijały ogólną sprawność fizyczną.