Dzieci z oddział II obejrzały filmy edukacyjne o zasobach wody na ziemi i w kraju.