Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

24.04.2019 r. odbyły się zajęcia otwarte dla Rodziców z oddziału I prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Spotkanie to miało na celu kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu, współdziałania i partnerstwa, rozwój sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, ale przede wszystkim wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicami i dziećmi, poprzez stworzenie miłej atmosfery podczas wspólnej zabawy. Zajęcia wyzwoliły swobodę i naturalność u dzieci oraz ich rodziców, widać było, że zabawa dostarczyła obu stronom dużo radości i poczucia partnerstwa.
Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty kulinarne z wykorzystaniem owoców. Dzieci przy wsparciu rodziców mogły podejmować samodzielnie różne czynności kuchenne: kroić, szatkować, mieszać i degustować.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach.