Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

W dniu 25.04.2019 r. w grupach starszaków, został przeprowadzony „Quiz patriotyczny” w celu dokonania ewaluacji programu własnego pt. „Moja mała ojczyzna”. Program realizowany jest od trzech lat. Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnej zabawie. Quiz był podsumowaniem i pogłębieniem wiadomości na temat własnego przedszkola, miejscowości i kraju. Na koniec zabawy, wspólnie przeliczyliśmy zdobyte punkty i każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział.