W miesiącu kwietniu w ramach programu ,,Matematyka malucha”- dzieci rozwijały umiejętności określania czasu poprzez poznanie różnych rodzajów zegarów oraz wskazywania pełnych godzin na zegarze. Następnie używały określeń czasu: najpierw, później w stosunku do wybranych czynności. Określały i stosowały pojęcia: dzisiaj, jutro, wczoraj. Układały szeregi powtarzających się rytmów, nazywały kolejno pory roku, miesięcy i dni tygodnia. Następnie używały określeń czasu: najpierw, później w stosunku do wybranych czynności. Zajęcia dały dzieciom dużo radości a przede wszystkim utrwaliły wiedzę z zakresu edukacji matematycznej.