W dniu 18.06.2019 r. dzieci z oddziału IV i V uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem wycieczki było przybliżenie wyglądu dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą i kulturą oraz życiem codziennym w wiejskiej chacie i gospodarstwie. Pani przewodnik wprowadziła przedszkolaki w klimat dawnych czasów, zapoznała z elementami wyposażenia domu na wsi. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły zwierzęta mieszkające w skansenie: konie, gęsi, kozy, krowy.
Pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy do przedszkola.