Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

W dniu 18.06.2019 r. dzieci z oddziału IV i V uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem wycieczki było przybliżenie wyglądu dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą i kulturą oraz życiem codziennym w wiejskiej chacie i gospodarstwie. Pani przewodnik wprowadziła przedszkolaki w klimat dawnych czasów, zapoznała z elementami wyposażenia domu na wsi. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły zwierzęta mieszkające w skansenie: konie, gęsi, kozy, krowy.
Pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy do przedszkola.