W miesiącu czerwcu odbył się w każdej grupie wiekowej konkurs matematyczny pt. ,,Raz, dwa, trzy, licz i Ty” , który był podsumowaniem  programu własnego „Matematyka Malucha”. Konkurs miał na celu poszerzanie i utrwalenie wiedzy z zakresu edukacji matematycznej, kształtowanie samodzielnego i logicznego myślenia oraz stworzenie możliwości rywalizacji. Wszyscy spisali się znakomicie i zajęli I miejsce. Na koniec każdy zawodnik otrzymał znaczek Mistrza Matematyki i słodki upominek. Konkurs utwierdził nas w przekonaniu, iż najlepszym sposobem nauki pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę.