Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

W miesiącu czerwcu odbył się w każdej grupie wiekowej konkurs matematyczny pt. ,,Raz, dwa, trzy, licz i Ty” , który był podsumowaniem  programu własnego „Matematyka Malucha”. Konkurs miał na celu poszerzanie i utrwalenie wiedzy z zakresu edukacji matematycznej, kształtowanie samodzielnego i logicznego myślenia oraz stworzenie możliwości rywalizacji. Wszyscy spisali się znakomicie i zajęli I miejsce. Na koniec każdy zawodnik otrzymał znaczek Mistrza Matematyki i słodki upominek. Konkurs utwierdził nas w przekonaniu, iż najlepszym sposobem nauki pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę.