Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Dzieci z grupy V w bieżącym roku szkolnym uczestniczyły w projekcie eTwinning pt. „Drawing music”. W projekcie brało udział 10 szkół i przedszkoli. Zadaniem projektu było wykorzystanie muzyki jako źródła twórczości plastycznej dzieci. Efektem końcowym projektu było stworzenie albumu multimedialnego z wykorzystaniem prac dzieci i muzyki klasycznej wykorzystanej w trakcie ich tworzenia. Album jest umieszczony na stronie eTwinning, aby mogli go obejrzeć wszyscy uczestnicy projektu.

https://youtu.be/UOyto2Ik1ZQ