Dzieci z grupy V w bieżącym roku szkolnym uczestniczyły w projekcie eTwinning pt. „Drawing music”. W projekcie brało udział 10 szkół i przedszkoli. Zadaniem projektu było wykorzystanie muzyki jako źródła twórczości plastycznej dzieci. Efektem końcowym projektu było stworzenie albumu multimedialnego z wykorzystaniem prac dzieci i muzyki klasycznej wykorzystanej w trakcie ich tworzenia. Album jest umieszczony na stronie eTwinning, aby mogli go obejrzeć wszyscy uczestnicy projektu.

https://youtu.be/UOyto2Ik1ZQ