Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy kącik patriotyczny pod tytułem „Piękna nasza Ojczyzna- skarby z wakacji”. Miał on na celu budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje naszej Ojczyzny. Przedszkolaki przynosiły różne skarby z różnych regionów Polski, były to np. muszelki, kamienie, widokówki, książeczki. Kącik był prawdziwym źródłem wiedzy a przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oglądały zgromadzone skarby naszej Ojczyzny.