Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

04.12.2019 r. w oddziale I i II gościła Pani Dyrektor Aneta Ufniarz, która w ramach realizowanego w przedszkolu  projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” czytała maluchom bajki. Pani Dyrektor urzekła dzieci recytacją wiersz Cz. Janczarskiego „Kto misiowi urwał ucho”. Spotkanie miało na celu kształcenie nawyków czytelniczych u dzieci.