Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020  dyżur wakacyjny pełnią:

• Przedszkole Miejskie nr 2 – lipiec (dokumenty do pobrania)

oswiadczenie i wniosek rodziców PM2

zaśw o zatrudnieniu dyżur wakacyjny PM2


• Przedszkole Miejskie nr 4 – sierpień (dokumenty do pobrania)

oswiadczenie i wniosek rodziców PM4

zaśw o zatrudnieniu dyzur wakacyjny PM4

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie wniosków, oświadczeń i załączników do swojej placówki (do skrzynki podawczej) do dnia 24 czerwca 2020 roku.

Przypominamy, że w dyżurnych przedszkolach nadal obowiązuje reżim sanitarny zgodny z wytycznymi GIS, MEN, MZ

Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z przedszkola w okresie pandemii musicie Państwo uwzględnić to, że pomimo stosowanych na terenie placówki wszelkich środków ostrożności i środków ochrony, nie można wykluczyć możliwości zakażenia dziecka koronawirusem COVID-19, a także przeniesienia zakażenia przez inne osoby.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością przyjęcia dziecka do przedszkola pełniącego dyżur z powodu ograniczonej liczby miejsc jaką dysponuje placówka.