Nasze przedszkole sięga do technologii XXI wieku, by kształcić i rozwijać kompetencje cyfrowe
u dzieci. Pomaga im w tym nowy robot o imieniu „Genibot”, który uczy programować poprzez zabawę i doświadczenie. Aktywności wykonywane w czasie zabawy z robotem uczą dzieci współpracy w grupie, wytrwałości, budowaniu wspólnego pola uwagi, twórczych i kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzieci bawiąc się z robotem samodzielnie ustalały zadania które miał wykonać. Korzystają z graficznego oprogramowania ożywiały robot. Podczas zajęć, są bardzo zaciekawione, reagują żywiołowo i spontanicznie.
Joanna Bartoś