Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Nasze przedszkole sięga do technologii XXI wieku, by kształcić i rozwijać kompetencje cyfrowe
u dzieci. Pomaga im w tym nowy robot o imieniu „Genibot”, który uczy programować poprzez zabawę i doświadczenie. Aktywności wykonywane w czasie zabawy z robotem uczą dzieci współpracy w grupie, wytrwałości, budowaniu wspólnego pola uwagi, twórczych i kreatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Dzieci bawiąc się z robotem samodzielnie ustalały zadania które miał wykonać. Korzystają z graficznego oprogramowania ożywiały robot. Podczas zajęć, są bardzo zaciekawione, reagują żywiołowo i spontanicznie.
Joanna Bartoś