Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Dnia 24.11.2020 dzieci z oddziału II- Żabki po raz pierwszy miały możliwość uczestniczyć w zajęciach z Genibotem. Jest to niezwykle uniwersalny, wyposażony w wiele funkcji robot edukacyjny. Dzieci uczyły się programowania robota dzięki kartom do kodowania, pozwalającym wprowadzić robota w ruch i sprawić, żeby wykonywał wybraną sekwencję poleceń. Praca z robotem na zajęciach dała dzieciom ogromne korzyści, świetną zabawę, poprzez którą rozwinęła miękkie kompetencje takie jak: logiczne, algorytmiczne myślenie, czy zadaniowe podejście do stawianych problemów.
Sylwia Furtas