Grudzień

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • TUROSŁY PAPROCIE
  • NADCHODZI ZIMA
  • ŚWIĘTA, ŚWIETA
  • PRZYJAŹŃ

ZADANIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

  • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed miliony lat. Poszerzane wiadomości o produktach z chemicznej obróbki węgla kamiennego.
  • Zapoznanie z oznakami nowej pory roku – zimy. Dostrzeganie cyklicznego dnia tygodnia.
  • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Wprowadzenie w świąteczny nastrój.
  • Zapoznanie z literą l, y, r : małą i wielką , drukowaną i pisaną .
  • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6,0. Rozwijanie umiejętności liczenia. Porównywanie liczebności zbiorów.
  • Uświadomienie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń. Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci.

Piosenka do nauki: „List do zimy”

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość!

Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,

i by go można zjadać jak lody,

i by tych lodów nigdy nam nie było brak!

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,

to żeby miał smak cukrowej waty!

2. Przeczytała list zima i odpisała tak:

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!

Ref.: Szanowna zimo…

 

Wiersz do nauki: „Pada śnieg” D. Gellner

Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki,

i śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie -

wiecie, co się ze mną stanie?

Będzie kino nie z tej ziemi -

nos w marchewkę mi się zmieni!

 

Styczeń 2021