Informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r. opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku

https://pm4krasnik.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2019.html

Informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r. opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku

https://https://pm4krasnik.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018.html