Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r. opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku

https://pm4krasnik.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2019.html

Informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r. opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kraśniku

https://https://pm4krasnik.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018.html