Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Dzieci po długiej nieobecności powróciły do przedszkola. Pełne radości, energii i zadowolenia, chętnie uczestniczyły w swobodnych zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczycielki. Czas spędzony w przedszkolu pozwolił im na wspólną integrację i z rówieśnikami, jak również nawiązanie pozytywnej relacji z paniami oddziału.
Mamy nadzieję, że pierwsze radosne dni w przedszkolu wpłyną pozytywnie na dalszy ich rozwój, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie wiedzy podczas codziennych zabaw i zajęć w przedszkolu.

Katarzyna Janik