MAJ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • Puk, puk, to ja sztuka
  • W świecie zwierząt
  • Co w trawie piszczy
  • Moja mama i mój tata

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

●inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci, uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;

●rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

●poznanie słów związanych ze sztuką: obraz, rzeźba, portret, autoportret, reprodukcja, zabytek, stosowanie ich;

●zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działalności człowieka – architektura wnętrz, architektura zieleni;

●poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową: aktor, reżyser, kompozytor, charakteryzator; rozwijanie umiejętności rozwijania ról;

●wzbogacanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany, poznanie różnych gatunków ryb;

●wzbogacanie wiedzy o wodach na Ziemi;

●zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu, wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej zwierząt,

●wyjaśnianie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody;

●nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);

●poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów – używanie ich papierowych sylwet w zabawie; rozwijanie umiejętności rozmieniania i przeliczania  pieniędzy;

●rozpoznawanie cyfr i liczby 10, układanie działań do podanych zadań; głośne ich odczytywanie;

●rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni;

●rozwijanie umiejętności wokalnych, rozbudzanie zainteresowania muzyką i tańcem, rozwijanie poczucia rytmu.