CZERWIEC

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA
  • MOJE RODWÓRKO
  • KOLORY LATA
  • WKRÓTCE WAKACJE

ZADANIA NA MIESIĄC CZERWIEC

  • Poznanie dzieci różnych ras oraz warunków życia na różnych kontynentach; budzenie zainteresowania własnym świętem, utrwalenie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur; kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości; szanowanie odmienności innych dzieci; rozumienie charakteru społecznego, jakim jest przyjaźń.
  • Wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób; wypowiada się na temat przyjaźni; zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły.
  • Poznanie charakterystycznych cech lata;  poszerzenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych zachodzących latem; utrwalenie i poszerzenie wiadomości na temat zwierząt i roślin kwitnących latem.
  • Zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji; uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem; zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek,
  • Posługiwanie się mową w różnych sytuacjach; wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie; liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
  • Rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego; rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych; nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.

Piosenka do nauki: „Niech żyją wakacje!”

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

 

 

Wiersz do nauki: „Wakacje”

Jest już lato, jest już lato

wyjeżdżamy z mamą, tatą

w góry, w lasy lub nad morze

każdy jedzie tam, gdzie może.

Bliżej słońca, bliżej wody

by się kąpać dla ochłody,

na jagody chodzić w las,

bo wakacji nadszedł czas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2020 Styczeń 2021 Luty 2021 Marzec 2021 Kwiecień 2021 Maj 2021