KWIECIEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • CHCIAŁBYM BYŚ SPORTOWCEM
 • CUDA I DZIWY
 • MALI STRAŻNICY PRZYRODY
 • JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

ZADANIA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia sportu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • Zapoznanie z podstawowymi dyscyplinami sportu.
 • Zapoznanie z literą j, f, ż, h: małą i wielką , drukowaną i pisaną .
 • Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego, wyrabianie postawy proekologicznej.
 • Poznanie sposobów ochrony środowiska.
 • Poznanie przejawów działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, ochrona roślin i zwierząt, oszczędzanie wody.
 • Poznanie historii swojej miejscowości, ważniejszych obiektów i miejsc, poznanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się                    w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji. Poznawanie herbu Kraśnika.
 • Poznanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Poprawne stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy            w Polsce, mówimy po polsku itp., wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie państw – sąsiadów Polski. Wyjaśnienie znaczenia zwrotów: jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami.

Piosenka do nauki: „Ochroń Ziemię”

I. Mieszkamy na wielkiej kuli.
Ta kula to nasza Ziemia.
Dorośli ciągle na tej Ziemi
chcą wszystko zmieniać.
Wycinają drzewa,
śmiecą na leśnej łące,
czarny dym z kominów leci
i zasłania słońce
Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci
zadbają o piękno Ziemi,
to wszystko skończy się szczęśliwie,
nic się nie zmieni.
W ogromnym kosmosie
Ziemia się nie zgubi,
gdy ją każdy mały człowiek
nauczy się lubić.
Ref.: Ochroń Ziemię…

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=3oEy3cS29W8

Wiersz do nauki: ,,Mali strażnicy przyrody

Dziś ekologia modne słowo,

przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.

Jej strażnikami się ogłaszamy,

od dziś przyrodzie my pomagamy.

 

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

musisz takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,

to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

 

Nie wolno łamać gałęzi drzew,

bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży,

gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

A zimą nakarm głodne ptaki,

sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie karmnik mały,

będą ci wiosną za to śpiewały.

 

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali

uczyć będziemy tego wandali.

Matka natura nam, wynagrodzi,

jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2020 Styczeń 2021 Luty 2021 Marzec 2021