Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Aktualności (2018/2019)

Dzieci z grupy V w bieżącym roku szkolnym uczestniczyły w projekcie eTwinning pt. „Drawing music”. W projekcie brało udział 10 szkół i przedszkoli. Zadaniem projektu było wykorzystanie muzyki jako źródła twórczości plastycznej dzieci. Efektem końcowym projektu było stworzenie albumu multimedialnego z wykorzystaniem prac dzieci i muzyki klasycznej wykorzystanej w trakcie ich tworzenia. Album jest umieszczony na stronie eTwinning, aby mogli go obejrzeć wszyscy uczestnicy projektu.

https://youtu.be/UOyto2Ik1ZQ

W miesiącu czerwcu odbył się w każdej grupie wiekowej konkurs matematyczny pt. ,,Raz, dwa, trzy, licz i Ty” , który był podsumowaniem  programu własnego „Matematyka Malucha”. Konkurs miał na celu poszerzanie i utrwalenie wiedzy z zakresu edukacji matematycznej, kształtowanie samodzielnego i logicznego myślenia oraz stworzenie możliwości rywalizacji. Wszyscy spisali się znakomicie i zajęli I miejsce. Na koniec każdy zawodnik otrzymał znaczek Mistrza Matematyki i słodki upominek. Konkurs utwierdził nas w przekonaniu, iż najlepszym sposobem nauki pojęć matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym jest nauka przez zabawę.

Czytaj więcej

W dniu 18.06.2019 r. dzieci z oddziału IV i V uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Wsi Lubelskiej. Celem wycieczki było przybliżenie wyglądu dawnej wsi, zapoznanie z jej architekturą i kulturą oraz życiem codziennym w wiejskiej chacie i gospodarstwie. Pani przewodnik wprowadziła przedszkolaki w klimat dawnych czasów, zapoznała z elementami wyposażenia domu na wsi. Najwięcej entuzjazmu wzbudziły zwierzęta mieszkające w skansenie: konie, gęsi, kozy, krowy.
Pełni wrażeń i nowych wiadomości wróciliśmy do przedszkola.

Czytaj więcej