MAJ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • PUK, PUK, TO JA, SZTUKA
 • W ŚWIECIE ZWIERZĄT
 • CO W TRAWIE PISZCZY?
 • MOJA MAMA I MÓJ TATA

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

 • Synchroniczna gra na instrumentach. Wykonanie instrumentu z recyklingu. Przypomnienie nazw instrumentów. Zapoznanie z monetami
  i banknotami. Wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi. Ilustrowanie piosenki ruchem. Wyrabianie poczucia rytmu. Poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową. Zapoznanie ze strukturą makaronu suchego i ugotowanego.
 • Zdobywanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących sawannę. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Zapoznanie
  z problemem zanieczyszczenia mórz i oceanów. Wzbogacenie wiedzy dzieci o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany. Zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi pola i lasy. Rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • Zapoznanie ze sposobami przystosowywania się zwierząt do życia w danym otoczeniu. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej. Utrwalanie zasad układania rytmu. Rozwijanie słuchu muzycznego. Kształtowanie percepcji słuchowo-ruchowej. Rozwijanie postawy badawczej. Rozwijanie kreatywności. Wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi. Rozwijanie percepcji wzrokowej. Utrwalanie dodawania i odejmowania. Rozwijanie logicznego myślenia. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wyrabianie swobody ruchów podczas piosenki w rytmie trójdzielnym. Rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych. Dbanie o porządek na stanowisku pracy. Integrowanie się
  z rówieśnikami.