WRZESIEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • TO BYŁY WAKACJE
  • WITAJCIE W PRZEDSZKOLU!
  • DROGA DO PRZEDSZKOLA
  • TO MY „MALI EKOLODZY”
  • NADESZŁA JESIEŃ

ZADANIA NA MIESIĄC  WRZESIEŃ

  • Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski charakteryzujących się różnym ukształtowaniem terenu oraz bogactwem naturalnym.
  • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na wzajemnym szacunku, akceptacji i przyjaźni.
  • Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym oraz zasadami jakie w nim obowiązują. Zapoznanie z różnymi znakami drogowymi: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne.
  • Rozumienie konieczności sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka, znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta i rośliny.
  • Obserwacja środowiska przyrodniczego oraz zmian jakie w nim zachodzą. Zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę. Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach. Poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych.