LISTOPAD

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • A deszcz pada i pada…
 • Co powinienem wiedzieć o Polsce
 • Zdrowie naszym skarbem
 • Co ułatwia prace w domu?

ZADANIA NA MIESIĄC  LISTOPAD

 • rozwijanie mowy, rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności układania zdań, rozwijanie analizy             i syntezy wzrokowej,
 • zapoznanie z postaciami znanych Polek i Polaków, poszerzanie wiedzy na temat Polski,
 • utrwalanie nazw urządzeń elektrycznych, zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi,
 • rozbudzanie zainteresowań kulinarnych, zapoznanie z wybranymi urządzeniami służącymi do przygotowywania posiłków,
 • poszerzanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii,
 • wdrażanie do świata wartości,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5,6, rozwijanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozwijanie sprawności fizycznej, zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, rozbudzanie zainteresowania muzyką i tańcem, rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie uważności i koncentracji, rozwijanie zdolności prawidłowej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków,
 • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł, uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków, rozwijanie poczucia bycia częścią grupy, tworzenie przyjemnej atmosfery.