Get Adobe Flash player
Oferujemy:

 • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
 • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
 • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
 • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
 • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia umuzykalniające - rytmika
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • język angielski
 • zajęcia z logopedii

Grudzień

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • TUROSŁY PAPROCIE
 • NADCHODZI ZIMA
 • ŚWIĘTA, ŚWIETA
 • PRZYJAŹŃ

ZADANIA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 • Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed miliony lat. Poszerzane wiadomości o produktach z chemicznej obróbki węgla kamiennego.
 • Zapoznanie z oznakami nowej pory roku – zimy. Dostrzeganie cyklicznego dnia tygodnia.
 • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Wprowadzenie w świąteczny nastrój.
 • Zapoznanie z literą l, y, r : małą i wielką , drukowaną i pisaną .
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 6,0. Rozwijanie umiejętności liczenia. Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Uświadomienie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń. Kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci.

Piosenka do nauki: „List do zimy”

1. Znowu dzisiaj spadł biały śnieg, całkiem biały puch.

Zawirował i powóz zimy szybko wprawił w ruch.

A my tego białego śniegu mamy już dość!

Więc piszemy list do zimy, by zrobiła coś!

Ref.: Szanowna zimo, to nasze prośby:

by śnieg niebieski był i miał czekolady smak,

i by go można zjadać jak lody,

i by tych lodów nigdy nam nie było brak!

A kiedy pada z nieba tak lekki i puchaty,

to żeby miał smak cukrowej waty!

2. Przeczytała list zima i odpisała tak:

Drogie dzieci, śnieg się nie zmieni, bo by było brak

sanek, łyżew, bałwanków białych, śnieżek i nart.

Więc biegnijcie witać zimę, do zabawy start!

Ref.: Szanowna zimo…

 

Wiersz do nauki: „Pada śnieg” D. Gellner

Pada śnieżek, pada śnieżek.

Już ze śniegu mam kołnierzyk,

białe uszy i policzki,

i śniegowe rękawiczki.

A jak padać nie przestanie -

wiecie, co się ze mną stanie?

Będzie kino nie z tej ziemi -

nos w marchewkę mi się zmieni!