CZERWIEC

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • Czego dzieci potrzebują do szczęścia? – standardy ochrony małoletnich
  • Lato, lato, lato czeka
  • Wkrótce wakacje
  • Zwiedzamy świat

ZADANIA NA MIESIĄC  CZERWIEC

●rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

●wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie, rozumienie relacji głoska – litera, słowo – wyraz;

●przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej, porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;

●uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw;

●akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów, wyjaśnianie sytuacji konfliktowych na tle różnic kulturowych.

●porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

●rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej;

●wskazywanie Polski na mapie Europy, nazywanie jej sąsiadów;

●poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej;

●poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz; zabawy z globusem;

●śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru, układanie melodii do krótkich wierszy, rymowanek;

●odtwarzanie rytmu w metrum 2/4, ¾, 4/4, wystukiwanego, wyklaskiwanego przez nauczyciela;

●uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;

●wzmocnienie w dziecku przekonania, że ma prawo czuć się bezpieczne, podniesienie umiejętności identyfikacji sytuacji niebezpiecznych i zagrażających;

●przekazanie dziecku informacji o konieczności mówienia o zagrażającej sytuacji, dostarczenie informacji dotyczących sposobów działania w trudnej sytuacji.