KWIECIEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • Mamy różne charaktery
  • Wiosna na wsi
  • Dbamy o przyrodę
  • Polska – moja ojczyzna

ZADANIA NA MIESIĄC  KWIECIEŃ

● formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

● odkrywanie litery Ł, ł F, f, Ż, ż, H, h: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

● wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;

● rozwijanie umiejętności odejmowania, przeliczania w zakresie 10, rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych, rozwijanie myślenia matematycznego;

● zapoznanie z różnymi rodzajami wag, rozwijanie umiejętności szacowania wagi, określa, który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy;

● rozpoznaje odgłosy zwierząt wiejskich, wie jak nazywają się ich dzieci;

● zapoznanie z pracą rolnika kiedyś i dziś;

● porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;

● liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;

● porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >;

● poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt;

● poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy fabryczne, karanie za łamanie praw przyrody;

● rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety, przypomnienie zasad segregowania śmieci;

● wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski, poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości;

● nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski;

● poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, np. wejście Polski do Unii Europejskiej;

● poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz ważniejszych pomników polskiej historii, np. Zamku Królewskiego w Warszawie;

● formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji; samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym.