MAJ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • Mieszkamy w Europie
 • Łąka w maju
 • Nowinki ze świata zwierząt
 • Nasi kochani rodzice
 • Dzieci z całego świata

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.
 • Rozwijanie ciekawości badawczej.
 • Poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE.
 • Zapoznanie z polskimi monetami i banknotami.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej – zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla.
 • Wzbudzanie szacunku do przyrody.
 • Próby samodzielnego czytania.
 • Formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy.
 • Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt hodowanych na wsi. Nazywanie rodziców i ich dzieci w rodzinach zwierząt.
 • Rozwijanie aktywności poznawczej, podkreślanie wartości zdrowego odżywiania.
 • Rozumienie wartości przyjaźni.
 • Określanie i nazywanie kierunków w przestrzeni.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porządkowania i przeliczania.
 • Rozwijanie sprawności manualnej. Poznawanie różnych technik plastycznych, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem.
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie uważności i koncentracji.
 • Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów.
 • Rozpoznawanie cyfr i liczby 10. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym.
 • Improwizowanie ruchowe muzyki.