ZAPEWNIAMY:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej.
 • Opiekę specjalistyczną (logopeda)
 • Życzliwą i miłą atmosferę.
 • Zaangażowany w swoją pracę personel obsługowy.

NASZE CELE:

 • wdrażamy do samodzielności, dbania o ład i porządek oraz rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • tworzymy warunki do poznawania i zdobywania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

 • Ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw.
 • Duży i bezpieczny ogród z kolorowym placem zabaw.
 • Smaczne domowe i różnorodne posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy.
 • Liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów.
 • Udział dzieci w konkursach, imprezach, w przeglądach, spotkaniach, akcjach charytatywnych i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne. (Zdobywamy cenne nagrody, dyplomy, uznania i podziękowania).
 • Dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole.
 • Możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

ZAPEWNIAMY RODZICOM:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.

ZAJĘCIA DLA DZIECI:

 

Język angielski

- zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu we wszystkich oddziałach.

 

 

 

 

Zajęcia rytmiczne

- zajęcia odbywają się we wszystkich oddziałach

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

-/ćwiczenia indywidualne i grupowe/ zajęcia odbywają się w poniedziałek

 

 

 

Religia

- zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu w każdym oddziale.