MAJ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION
  • MOJA OJCZYZNA
  • ŁĄKA W MAJU
  • ŚWIĘTO RODZICÓW

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

  • Rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania. Przybliżanie wiadomości na temat polskich gór. Poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta. Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce. Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem. Poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Utrwalanie swojego imienia, nazwiska.
  • Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych. Utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych. Utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy. Poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie. Utrwalanie symboli narodowych. Utrwalanie wiadomości na temat Polski, rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
  • Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki. Utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące. Przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej. Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych, usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  • Zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka. Poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek, rozwijanie mowy. Zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców, rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.