STYCZEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA
  • ZIMA I ZWIERZĘTA
  • BABCIA I DZIADEK
  • PROJEKT „BEZPIECZEŃSTWO”

ZADANIA NA MIESIĄC  STYCZEŃ

  • Zachęcanie do składania życzeń. Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. Rozwijanie pamięci muzycznej. Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie. Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku. Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich. Utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku.
  • Poznawanie sposobów pomagania ptakom. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków. Rozwijanie intuicji geometrycznej. Rozwijanie postaw proekologicznych. Uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą). Poznawanie wyglądu wybranych ptaków. Zachęcanie do dokarmiania zwierząt. Poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą.
  • Rozwijanie więzi z rodziną. Rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych. Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych. Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych. Zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego. Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków.
  • Wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych. Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo. Rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia – swojego i innych. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dzieci w celu budowania prawidłowego rozwoju dzieci.