CZERWIEC

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • Niby tacy sami, a jednak inni. Standardy ochrony małoletnich.
 • Lato, lato, lato czeka
 • Wkrótce wakacje
 • Zwiedzamy świat

ZADANIA NA MIESIĄC  CZERWIEC

 • Kształtowanie postawy tolerancji.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.
 • Uświadomienie, ze nikt nie ma prawa zmuszać dzieci do czynności powodujących dyskomfort, smutek, strach.
 • Nauczenie dzieci, że krzywdzenie jest nieakceptowane.
 • Rozpoznawanie dobrych i złych tajemnic.
 • Zachęcanie dzieci do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Zapoznanie z wybranymi środkami transportu.
 • Rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy.
 • Reagowanie ruchem na ustalone sygnały.
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie zdolności łączenia ruchu z dźwiękiem instrumentu.
 • Rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.