Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.

Pedagodzy naszego przedszkola pracują z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem.

Wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności.

 

Dyrektor: mgr Elżbieta Gorczyca

Nauczyciele:

mgr Joanna Bartoś

mgr Ewa Borowska

mgr Marzena Goleń

mgr Aneta Janik

mgr Katarzyna Janik

mgr Dorota Jarosz

mgr Sylwia Nowak

mgr Karolina Szewczyk

mgr Paulina Zapalska

Religia: mgr Ewelina Kwiatek

Język angielski: mgr Paulina Zapalska

Logopedia: mgr Emilia Madzelan, mgr Marta Wieleba

Psycholog: mgr Jakub Michalski

Pedagog specjalny: mgr Magdalena Starszak

 

Nasi nauczyciele:

  • Stosują nowoczesne, aktywne metody nauczania motywujące i aktywizujące dzieci do działania w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Wprowadzają do swojej praktyki pedagogicznej programy innowacyjne, autorskie, które wzbogacają realizacje podstawy programowej.
  • Prawidłowo i ciekawie planują i realizują założenia programowe. Stosowane metody pracy
    z dziećmi pozwalają na osiąganie zaplanowanych celów.
  • Projektują różnorodne sytuacje edukacyjne, bogate w treści i sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka, jego zainteresowań, wykazywanych zdolności.
  • Systematycznie monitorują postępy rozwojowe swoich wychowanków oraz rzetelnie przekazuj informacje o nich rodzicom dzieci.