KWIECIEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • Wielkanoc
 • Wiosna na wsi
 • Dbamy o przyrodę
 • Polska – moja ojczyzna

ZADANIA NA MIESIĄC  KWIECIEŃ

 • Rozwijanie mowy.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej.
 • Zapoznanie ze sposobami dbania o Ziemię.
 • Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • Zapoznanie ze sposobami pomiaru wody.
 • Zapoznanie z kolorami pojemników na odpady.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania kolorów.
 • Ilustrowanie piosenki ruchem.
 • Wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej.
 • Poznanie utworu muzyki klasycznej.
 • Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności plastycznych.
 • Rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w grupie.
 • Dbanie o porządek na stanowisku pracy.