WRZESIEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • TO JESTEM JA
  • MOJA GRUPA
  • MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
  • IDZIE JESIEŃ PRZEZ…. LAS, PARK

ZADANIA NA MIESIĄC  WRZESIEŃ

  • Zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu – salą zabaw, łazienką, szatnią oraz ogrodem przedszkolnym– przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po nich. Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
  • Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu. Uczenie się używania zwrotów grzecznościowych – dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
  • Poznawanie  zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach. Wprowadzenie kolorów sygnalizacji świetlnej i ich znaczenia w ruchu drogowym (czerwony, żółty, zielony).
  • Poznawanie i obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę. Nazywanie niektórych drzew, poznawanie ich owoców i wyglądu liści; zbieranie ,,darów jesieni” do kącika przyrody. Rozwijanie postawy badawczej dziecka, rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem. Uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych.