STYCZEŃ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA
  • ZIMA I ZWIERZĘTA
  • BABCIA I DZIADEK
  • PROJEKT TEATR

ZADANIA NA MIESIĄC  STYCZEŃ

  • Zachęcanie do składania życzeń. Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. Rozwijanie pamięci muzycznej. Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie. Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku. Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich. Utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku.
  • Poznawanie sposobów pomagania ptakom. Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków. Rozwijanie intuicji geometrycznej. Rozwijanie postaw proekologicznych. Uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą). Poznawanie wyglądu wybranych ptaków. Zachęcanie do dokarmiania zwierząt. Poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą.
  • Rozwijanie więzi z rodziną. Umiejętności liczenia w zakresie 4, z zastosowaniem liczebników głównych. Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych. Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych. Zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego. Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków.
  • Organizowanie zabaw parateatralnych oraz tworzenie warunków do podejmowania twórczej aktywności dzieci związanej z szeroko pojętą twórczością teatralną. Nabywanie umiejętności aktorskich (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją). Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z teatrem. Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru. Poznawanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym. Rozwijanie zdolności aktorskich.