MAJ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • KSIĄŻKA –MÓJ PRZYJACIEL
  • BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
  • RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
  • JA I MOI BLISCY

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

  • Rozbudzanie zainteresowania książką oraz kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i doświadczeń.
  • Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dzieci, budzenie szacunku i przywiązania do członków rodziny; nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia; uczestniczenie
    w przedszkolnym spotkaniu/uroczystości z rodzicami z okazji ich święta; wzajemne okazywanie sobie uczuć.
  • Dostrzeganie roli rodziców w życiu dziecka, nazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców. Kształcenie umiejętności wyrażania, odbierania i rozumienia treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny, określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
  • Ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do nich; doskonalenie umiejętności zapamiętywania; umiejętność wykorzystania własnych zdolności podczas zabaw.

 

Wrzesień 2021 Październik 2021 Listopad 2021 Grudzień 2021 Styczeń 2022 Luty 2022 Marzec 2022 Kwiecień 2022