MAJ

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

  • MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION
  • MOJA OJCZYZNA
  • ŁĄKA W MAJU
  • ŚWIĘTO RODZICÓW

ZADANIA NA MIESIĄC  MAJ

  • Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Zapoznanie z polską muzyką klasyczną. Utrwalanie zwrotów grzecznościowych. Rozwijanie intuicji geometrycznej. Rozwijanie umiejętności liczenia
    z zastosowaniem liczebników porządkowych. Poznawanie symboli miejscowości (lub gminy), w której mieszka dziecko.
  • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem. Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Poznawanie opowieści o warszawskiej Syrence. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Utrwalanie swojego imienia, nazwiska.
  • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Utrwalanie prawidłowego toru oddechowego. Rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia. Rozwijanie wyobraźni artystycznej. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.
  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne. Określenie cech wielkościowych. Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie. Przygotowanie do czytania. Poznawanie zawodów rodziców. Tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa. Prezentowanie na forum swoich umiejętności.