LISTOPAD

Tematyka

TEMATY TYGODNIOWE:

 • A deszcz pada i pada
 • Co powinienem wiedzieć o Polsce
 • Zdrowie naszym skarbem
 • Co ułatwia prace w domu?

ZADANIA NA MIESIĄC  LISTOPAD

 • Zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania.
 • Zapoznanie z potrawami regionalnymi.
 • Zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka.
 • Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Zapoznanie z produktami szkodliwymi dla zdrowia.
 • Zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi dawniej i współcześnie.
 • Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działania.
 • Porównywanie liczebności zbiorów.
 • Wprowadzenie pojęć mało, dużo.
 • Ilustrowanie piosenki ruchem.
 • Usprawnianie motoryki małej.
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • Budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy.
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy.
 • Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej podczas prezentacji swoich umiejętności w czasie występu ,,Pasowanie na przedszkolaka”.
 • Umożliwienie dzieciom odczucia satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.