Grupa I

mgr  Dorota Jarosz – nauczycielka

mgr Paulina Zapalska – nauczycielka

Elżbieta Bartoszuk – pomoc nauczyciela

Godziny pracy 7.00- 15.00

 

Grupa II

mgr Katarzyna Janik – nauczycielka

mgr Paulina Zapalska – nauczycielka

Wioleta Gąszczyk – pomoc nauczyciela

Godziny pracy 7.00- 15.30

 

Grupa III

mgr  Aneta Janik – nauczycielka

mgr Karolina Szewczyk – nauczycielka

Godziny pracy 6.00- 16.00

 

Grupa IV

mgr  Marzena Goleń – nauczycielka

mgr Sylwia Nowak – nauczycielka

Godziny pracy 6.30- 16.00

 

Grupa V

mgr Joanna Bartoś – nauczycielka

mgr Ewa Borowska – nauczycielka

Godziny pracy 6.00- 15.30