Nasze przedszkole uczestniczy w międzynarodowych projektach eTwinning.

eTwinning to społeczność, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele  wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nasze przedszkole uczestniczy również współpracuje na tej platformie i uczestniczy w projektach edukacyjnych:

Aktywne projekty w roku szkolnym 2020/2021:

1. Projekt: „Object Art”

Projekt realizowany w oddziału III. Celem projektu jest pobudzanie do aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności dzieci oraz kształtowanie umiejętności wspólnej pracy i zabawy. Zadaniem  projektu jest stworzenie własnej sztuki za pomocą materiału przyrodniczego lub produktów używanych w naszej kuchni.

Partnerzy projektu: Turcja, Portugalia, Bułgaria, Serbia, Słowacja, Tunezja i Rumunia.

 

2. Projekt: BEŞİ BİR YERDE DÖNÜŞÜM / Five in One Transformation

Projekt realizowany w oddziale I. Czas trwania projektu, od października 2020 i trwa do kwietnia 2021. Celem projektu jest wykazanie, że dzieci potrafią wytwarzać oryginalne  rzeczy  zgodnie ze swoimi umiejętnościami przy użyciu różnych materiałów odpadowych. W trakcie tworzymy logo projektu, zabawkę z recyklingu, wymyślamy gry, projektujemy modę. Zadaniem projektu jest rozwijanie świadomości dzieci w zakresie wykorzystywania odpadów.

Partnerzy projektu: Polska, Turcja.

3 .Projekt: „ Kolorowe pory roku w przedszkolu”

Projekt realizowany  w oddziale II.  Celem projektu jest zapoznanie dzieci z pięknem pór roku poprzez obserwację przyrody, wykonywanie prac plastycznych, naukę wierszy oraz piosenek. Wymiana doświadczeń, pomysłów, zdjęć, prac plastycznych i innych działań odbywa się pomiędzy partnerskimi przedszkolami biorącymi wspólny udział w projekcie. Czas trwania projektu, od października 2020 r. do maja 2021 r.

Partnerzy projektu: Polska


4.Projekt: „Nasza  złota polska jesień”

Projekt realizowany w oddziale IV i V. Czas trwania projektu od października do grudnia 2020 r. Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę. Ponadto w projekcie biorą udział dzieci z niepełnosprawnością, co pozytywnie wpłynie na uwagę innych uczestników projektu oraz na potrzebę tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Partnerzy projektu: Polska

5.Projekt: Zdrowo i Kolorowo

Projekt realizowany w oddziale w oddziale IV. Czas trwania trzy miesiące, od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. Celem projektu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W ramach projektu dzieci będą rozwijały zdolności kulinarne, sprawność manualną oraz umiejętności recytatorskie. Będą poszerzały wiedzę na temat warzyw i owoców, poznają zagrożenia dla zdrowia wynikające ze złych nawyków żywieniowych. Działania w ramach projektu: wykonanie przez dzieci soków z warzyw lub owoców, rozmowa na temat wartości odżywczych sporządzonych soków, wykonanie plakatu o tematyce zdrowego żywienia, przedstawienie scenki z wiersza, opowiadania związanego z ulubionymi warzywami lub owocami.

Projekt – Przedszkole – Zdrowo i Kolorowo założyła Ewa Borowska

Partnerzy projektu: Polska


6.Projekt: „Zimowo i świątecznie

Projekt realizowany w oddziale I i V. Celem projektu jest zapoznanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości na temat pory roku – zimy, kształtowanie umiejętności bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętów sportowych oraz poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Działania będą realizowane poprzez słuchanie wierszy, opowiadań, rozmowy przy barwnych planszach a także wykonywanie prac plastyczno – technicznych.

Partnerzy projektu: Polska


 

7. Projekt ,, Let’s care the bids”

Projekt realizowany jest w oddziale I. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dzieci o zimujących ptakach, ukształtowanie troskliwej postawy wobec ptaków, chęci pomocy i opieki w trudnych zimowych warunkach. Zadaniem projektu jest stworzenie plakatu i logo projektu, wykonanie karmników, plac plastycznych o tematyce projektu oraz dokarmianie ptaków w przedszkolnym ogrodzie.

Partnerzy projektu: Turcja,Łotwa, Bułgaria, Litwa.


 

Zakończone projekty w roku szkolnym 2019/2020:

1. Projekt: „Super, fun coding” - Super, zabawne kodowanie.

Projekt realizowany w oddziale I. Czas trwania 5 miesięcy rozpoczyna się pod koniec października 2019, a kończy w lutym 2020.
Celem projektu jest rozwijanie spostrzegawczości, wyobraźni, skojarzeń, logicznego myślenia, pobudzanie kreatywności oraz kształtowanie umiejętności społecznych. W trakcie: tworzymy logo projektu, śpiewamy piosenki, kodowanie podobnymi blokami Lego Duplo, kodowanie za pomocą filiżanek, kodowanie tańca, kodowanie naszyjników oraz bransoletek. Wszystkie kraje partnerskie dzielą się efektami dokumentując swoje działania na tej platformie w dziale TwinsSpace.

Partnerzy projektu: Polska, Czechy, Ukraina

https://youtu.be/5M6yXzZb_HU

2. Projekt: „Decorate an umbrella in autumn colours” – Udekoruj parasol w jesiennych kolorach.

Projekt realizowany w oddziale II jest to doskonała okazja do rozwijania pomysłowości i kreatywności dzieci.
Celem projektu jest rozwinięcie ekspresji artystycznej i zdolności twórczych dzieci poprzez nadanie sensu pięknu jesieni w przyrodzie i wybranie niekonwencjonalnej metody – parasola do twórczej pracy. Projekt będzie realizowany od 1 października do 31 października 2019 r.
Cel projektu:Kultywowanie  miłości do bogactw natury, wykorzystując je do tworzenia piękna.Rozwój pomysłowości dzieci, kreatywności poprzez wybór różnorodnych technik. Kształtowanie poczucie smaku estetycznego i zdolności do współpracy w procesie twórczym.

Partnerzy: Litwa, Grecja, Turcja, Włochy, Łotwa, Rumunia

3. Projekt: „ART  WITH TINY HANDS „– Sztuka Małych Rączek.

Projekt realizowany w oddziale III. Czas trwania 6 miesięcy rozpoczyna się w listopadzie 2019 a kończy w kwietniu 2020. Celem projektu jest maksymalizacja kreatywności i wydajności dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania, które będą tworzyć z określonych materiałów artystycznych. Dzieci poprzez udział w projekcie wykażą swoją wydajność, wykonując interdyscyplinarne działania. Dzięki temu będą miłośnikami sztuki, producentami i wrażliwymi osobami. Projekt realizuje wymianę informacji z partnerami projektu, projektowanie logo i plakatów. Przedstawienie sztuki marmurkowania i farb olejnych, wzorzystego projektu biżuterii z koralików, koncertu muzyki klasycznej i prezentacji słynnego malarza, produkcji ceramiki.

Partnerzy projektu: Rumunia, Turcja, Łotwa, Hiszpania, Grecja.

4. Projekt „Pocztówkowi Przyjaciele”.

Projekt realizowany w oddziale IV. Czas trwania 7 miesięcy, rozpoczyna się pod koniec października 2019, a kończy w maju 2020. Celem projektu jest rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci oraz popularyzacja tradycyjnej formy kontaktu (pocztówka). Dzieci będą wykonywać kartki pocztowe o tematyce jesiennej, zimowej, wiosennej, letniej i świątecznej oraz o swoim mieście. Następnie prześlą je koleżankom i kolegom z partnerskich przedszkoli i szkół. Na zakończenie projektu dzieci w dowolnej formie dziękują sobie za otrzymane prace.Realizując projekt dzielimy się materiałami z naszymi partnerami na platformie TwinSpace.

Partnerzy projektu: Polska, Rumunia.

5. Projekt „Traditional christmas tree decorations – eTwinning christmas tree”

Projekt realizowany jest w oddziale V. Będzie on trwał od 1 listopada do 15 grudnia. Głównym celem projektu będzie przygotowanie tradycyjnych ozdób choinkowych, dekoracji świątecznych. Przedszkolaki będą miały okazję dowiedzieć się więcej o tradycjach świątecznych kultywowanych w innych państwach Europy. Na koniec zostanie stworzona „Choinka eTwinning”, na której znajdą się materiały przygotowane przez dzieci z partnerskich placówek.

Partnerzy projektu: Chorwacja, Estonia, Turcja, Hiszpania, Rumunia, Włochy, Litwa, Polska.

Zakończone projekty w roku szkolnym 2018/2019:

1. Projekt „Wesoła matematyka”.

Projekt realizowany w grupie V. Czas trwania 2 miesiące. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych w szczególności liczenia w znaczeniu kardynalnym i porządkowym, rozpoznawania figur geometrycznych a także doskonalenie umiejętności mierzenia obiektów różną miarą i porównywania masy przedmiotów (określanie, co jest lżejsze, a co cięższe). Na początku i na końcu projektu określamy umiejętności matematyczne dzieci za pomocą arkusza obserwacji, a w trakcie projektu realizowane są boki tematyczne”: liczenie, mierzenie, ważenie. Wszystkie kraje partnerskie dzielą się efektami dokumentując swoje działania na tej platformie w dziale TwinsSpace.

    Partnerzy projektu: Włochy, Serbia, Litwa, Turcja, Słowacja, Rumunia.

2. Projekt „Litle penpals – Mały korespondencyjny przyjaciel”.

Projekt realizowany w grupie IV. Czas trwania od 1 listopada 2018 do 31 maja 2019 r. Dzieci nie umieją jeszcze pisać, lecz mogą komunikować się ze sobą na inne sposoby. W tym projekcie dzieci będą komunikować się poprzez wymianę zdjęć, rysunków, upominków. Partnerzy projektu zostaną dobrani parami. W listopadzie dzieci wyślą swoje pierwsze listy, zdjęcia i upominki. Dzieci  będą wysyłać listy w listopadzie, styczniu, marcu i maju. Tematem listopadowym jest „Przedstaw się”, Styczniowy temat to „zima w moim kraju i zimowe sporty”, Tematem marcowym jest „Święto wiosny w moim kraju”, Temat majowy to „Moje wymarzone wakacje”. W każdym miesiącu organizowane jest spotkanie online (4 razy). Celem projektu jest: poznawanie rówieśników z innych regionów Europy, poznawanie innych kultur, budzenie tolerancji w stosunku do innych, rozwijanie kompetencji językowych dzieci, nowych słów w języku angielskim, aktywne korzystanie z technologii informacyjnej przez nauczycieli.

    Partnerzy projektu: Polska, Hiszpania, Malta, Turcja, Albania, Włochy.

Oto krótka relacja:


3. Projekt: Drawing music

Projekt realizowany w grupie V, pt. „DRAWING MUSIC”. W projekcie uczestniczy 10 szkół i przedszkoli. Zadaniem projektu jest wykorzystanie muzyki jako źródła twórczości dzieci. Tematem przewodnim jest Zima. Dzieci przedstawiają nastrój utworu muzycznego za pomocą farb, kredek i innych materiałów plastycznych. Kolejnym etapem będzie zeskanowanie prac i stworzenie albumu multimedialnego z wykorzystaniem podkładów muzycznych wykorzystanych w czasie zajęć. Następnie album multimedialny zostanie przesłany do TwinSpace, aby partnerzy mogli go obejrzeć.

    Partnerzy projektu: Wielka Brytania, Rumunia, Włochy, Turcja, Mołdawia.

4. Projekt ,,Waters is essential for life”- woda jest niezbędna do życia

Projekt edukacyjny „Waters is essential for life” – woda jest niezbędna do życia, realizowany  w oddziale  II w terminie marzec – maj 2019 r. Mający na celu zapoznanie dzieci z zasobami wody na ziemi, w kraju i miejscu zamieszkania. Ponadto dzieci przeprowadzą doświadczenia z wodą i poznają jej znaczenie dla życia i środowiska. Zaprezentują  pomysły na sposoby oszczędzania wody w codziennym życiu m.in. poprzez wykonanie prac plastycznych. Celem wszystkich działań  jest uwrażliwienie dzieci na konieczność oszczędzania wody i zwiększenie świadomości proekologicznej, rozwijanie umiejętności obserwacji, rozpoznawanie i formułowanie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.

    Partnerzy projektu: Rumunia, Turcja.