Get Adobe Flash player
Oferujemy:

 • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
 • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
 • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
 • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
 • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia umuzykalniające - rytmika
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
 • język angielski
 • zajęcia z logopedii

Nasze przedszkole uczestniczy w międzynarodowych projektach eTwinning.

eTwinning to społeczność, gromadząca szkoły i przedszkola z  całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nauczyciele  wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już niemal 400 tysięcy nauczycieli ze 160 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 50 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. Nasze przedszkole uczestniczy również współpracuje na tej platformie i uczestniczy w projektach edukacyjnych:

Aktywne projekty:

1. Projekt „Wesoła matematyka”.

Projekt realizowany w grupie V. Czas trwania 2 miesiące. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych w szczególności liczenia w znaczeniu kardynalnym i porządkowym, rozpoznawania figur geometrycznych a także doskonalenie umiejętności mierzenia obiektów różną miarą i porównywania masy przedmiotów (określanie, co jest lżejsze, a co cięższe). Na początku i na końcu projektu określamy umiejętności matematyczne dzieci za pomocą arkusza obserwacji, a w trakcie projektu realizowane są boki tematyczne”: liczenie, mierzenie, ważenie. Wszystkie kraje partnerskie dzielą się efektami dokumentując swoje działania na tej platformie w dziale TwinsSpace.

  Partnerzy projektu: Włochy, Serbia, Litwa, Turcja, Słowacja, Rumunia.

2. Projekt „Litle penpals – Mały korespondencyjny przyjaciel”.

Projekt realizowany w grupie IV. Czas trwania od 1 listopada 2018 do 31 maja 2019 r. Dzieci nie umieją jeszcze pisać, lecz mogą komunikować się ze sobą na inne sposoby. W tym projekcie dzieci będą komunikować się poprzez wymianę zdjęć, rysunków, upominków. Partnerzy projektu zostaną dobrani parami. W listopadzie dzieci wyślą swoje pierwsze listy, zdjęcia i upominki. Dzieci  będą wysyłać listy w listopadzie, styczniu, marcu i maju. Tematem listopadowym jest „Przedstaw się”, Styczniowy temat to „zima w moim kraju i zimowe sporty”, Tematem marcowym jest „Święto wiosny w moim kraju”, Temat majowy to „Moje wymarzone wakacje”. W każdym miesiącu organizowane jest spotkanie online (4 razy). Celem projektu jest: poznawanie rówieśników z innych regionów Europy, poznawanie innych kultur, budzenie tolerancji w stosunku do innych, rozwijanie kompetencji językowych dzieci, nowych słów w języku angielskim, aktywne korzystanie z technologii informacyjnej przez nauczycieli.

  Partnerzy projektu: Polska, Hiszpania, Malta, Turcja, Albania, Włochy.

Oto krótka relacja:


3. Projekt: Drawing music

Projekt realizowany w grupie V, pt. „DRAWING MUSIC”. W projekcie uczestniczy 10 szkół i przedszkoli. Zadaniem projektu jest wykorzystanie muzyki jako źródła twórczości dzieci. Tematem przewodnim jest Zima. Dzieci przedstawiają nastrój utworu muzycznego za pomocą farb, kredek i innych materiałów plastycznych. Kolejnym etapem będzie zeskanowanie prac i stworzenie albumu multimedialnego z wykorzystaniem podkładów muzycznych wykorzystanych w czasie zajęć. Następnie album multimedialny zostanie przesłany do TwinSpace, aby partnerzy mogli go obejrzeć.

  Partnerzy projektu: Wielka Brytania, Rumunia, Włochy, Turcja, Mołdawia.

4. Projekt ,,Waters is essential for life”- woda jest niezbędna do życia

Projekt edukacyjny „Waters is essential for life” – woda jest niezbędna do życia, realizowany  w oddziale  II w terminie marzec – maj 2019 r. Mający na celu zapoznanie dzieci z zasobami wody na ziemi, w kraju i miejscu zamieszkania. Ponadto dzieci przeprowadzą doświadczenia z wodą i poznają jej znaczenie dla życia i środowiska. Zaprezentują  pomysły na sposoby oszczędzania wody w codziennym życiu m.in. poprzez wykonanie prac plastycznych. Celem wszystkich działań  jest uwrażliwienie dzieci na konieczność oszczędzania wody i zwiększenie świadomości proekologicznej, rozwijanie umiejętności obserwacji, rozpoznawanie i formułowanie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń.

  Partnerzy projektu: Rumunia, Turcja.