Get Adobe Flash player
Oferujemy:

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną 
  • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę. 
  • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat. 
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 
  • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne. 
  • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki. 

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia umuzykalniające - rytmika
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe
  • język angielski
  • zajęcia z logopedii

Aktualności (2019/2020)

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020  dyżur wakacyjny pełnią:

• Przedszkole Miejskie nr 2 – lipiec (dokumenty do pobrania)

oswiadczenie i wniosek rodziców PM2

zaśw o zatrudnieniu dyżur wakacyjny PM2


• Przedszkole Miejskie nr 4 – sierpień (dokumenty do pobrania)

oswiadczenie i wniosek rodziców PM4

zaśw o zatrudnieniu dyzur wakacyjny PM4

Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zainteresowanych rodziców prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie wniosków, oświadczeń i załączników do swojej placówki (do skrzynki podawczej) do dnia 24 czerwca 2020 roku.

Przypominamy, że w dyżurnych przedszkolach nadal obowiązuje reżim sanitarny zgodny z wytycznymi GIS, MEN, MZ

Podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z przedszkola w okresie pandemii musicie Państwo uwzględnić to, że pomimo stosowanych na terenie placówki wszelkich środków ostrożności i środków ochrony, nie można wykluczyć możliwości zakażenia dziecka koronawirusem COVID-19, a także przeniesienia zakażenia przez inne osoby.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością przyjęcia dziecka do przedszkola pełniącego dyżur z powodu ograniczonej liczby miejsc jaką dysponuje placówka.

Informujemy, że od dnia 26.05.2020 roku przedszkole będzie otwarte dla dzieci rodziców, którzy złożyli pisemny wniosek o umożliwienie pobytu dziecka i oświadczenie o zamiarze korzystania z opieki, oraz potwierdzili obecność dziecka w tym terminie.