ZAPRASZAMY DO ZAPISU DZIECKA
DO NASZEGO PIĘKNEGO, KOLOROWEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole oferuje Twojemu dziecku wspaniałą zabawę, fachową opiekę i możliwość poznawania świata wszystkimi zmysłami, dzięki ciekawie organizowanym zajęciom.

Od 08 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

wydawane i przyjmowane są wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok 2021/2022

Oferujemy:

 • Doświadczoną kadrę pedagogiczną ciągle doskonalącą swoje umiejętności, stosującą nowoczesne metody, środki i formy pracy.
 • Wspieramy całościowy rozwój dziecka poprzez udział w różnorodnych obszarach edukacyjnych.
 • Poczucie bezpieczeństwa oraz miłą atmosferę.
 • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole na wysokim poziomie.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, uwzględnienie w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Dobrze wyposażone sale dydaktyczne.
 • Zdrowe, wartościowe i smaczne posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni.
 • Spotkania integracyjne: uroczystości okolicznościowe, pikniki.
 • Spotkania z ciekawymi przedstawicielami różnych zawodów.
 • Spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych.
 • Korzystanie z największego ogrodu przedszkolnego.
 • Udział dzieci w różnego rodzaju konkursach, przeglądach miejskich i ogólnopolskich.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców. Wystawy prac dzieci.
 • Zajęcia z robotyki i programowanie klockami LEGO.
 • Współpracujemy z przedszkolami z Unii Europejskiej, realizujemy projekty międzynarodowe eTwinning i ERASMUS +

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Przedszkola

 

Terminy rekrutacji – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.01.2021 r.