ZAPRASZAMY DO ZAPISU DZIECKA
DO NASZEGO PIĘKNEGO, KOLOROWEGO PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole oferuje Twojemu dziecku wspaniałą zabawę, fachową opiekę i możliwość poznawania świata wszystkimi zmysłami, dzięki ciekawie organizowanym zajęciom.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

na rok 2023/2024

od 27  lutego 20223 r. do 17 marca 2023 r.

Oferujemy:

 • Doświadczoną kadrę pedagogiczną systematycznie doskonalącą swoje umiejętności, stosującą nowoczesne metody, środki i formy pracy.
 • Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez realizowanie procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 • Miłą atmosferę, tworzenie warunków umożliwiającym dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 • Opiekę nad dziećmi od 3 do 6 lat oraz przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole na wysokim poziomie.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom poprzez zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • Dobrze wyposażone, kolorowe sale dydaktyczne.
 • Zdrowe, pełnowartościowe i smaczne posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni.
 • Współdziałanie z rodzicami, rożnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami –  w tym: spotkania integracyjne, uroczystości okolicznościowe, pikniki; spotkania   z przedstawicielami różnych zawodów; kiermasze, udział dzieci w różnego rodzaju konkursach, przeglądach miejskich i ogólnopolskich.
 • Spacery i wycieczki w celach edukacyjnych i poznawczych.
 • Korzystanie z dużego, przyjaznego przedszkolakom ogrodu przedszkolnego.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców.
 • Wystawy prac dzieci.
 • Zajęcia z robotyki i programowanie klockami LEGO.


Z wyrazami szacunku


Dyrektor Przedszkola

Nauczycielki

i personel obsługowy

 

Terminy rekrutacji – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16.01.2023 r.