ZAPRASZAMY DO ZAPISU DZIECKA
DO NASZEGO PIĘKNEGO, KOLOROWEGO PRZEDSZKOLA

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAŚNIK

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpocznie się od dnia 4 marca 2024 roku godz. 800 i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakrasnik.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji dostępna jest w zakładkach:

 

Zapraszamy do rejestracji.

Elżbieta Gorczyca

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kraśniku

  


 

Terminy rekrutacji – Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.01.2024 r.