Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2020/2021 świadczonego przez firmę Compensa.

POLISA TYP 184 NR 001052618

LIKWIDACJA SZKÓD
Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego (opiekuna prawnego) oraz dokumentacji medycznej (system bez powoływania komisji lekarskiej).

Formy zgłoszenia szkody:

 • Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody – komfortowe narzędzie online,
 • Infolinia Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00
 • Drukowany formularz zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl  i na stronie http://www.pm4.krasnik.pl/) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl
 • Otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody.
  * u Agenta obsługującego: Ubezpieczenia Machulak Maria , ul. Lubelska 27 Kraśnik, tel: 693716316

  Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

  Obowiązek Informacyjny ADO

  Druk zgloszenia szkody NNW